Wiersz o miłości

˜„Będziemy mijać się bez gestu i bez słowa, nie pamiętając, że przez krótki czas kochaliśmy się na zawsze.”

– Wiesława Szymborska